Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEO-BUD Adam Lisiecki
adres: ul. Piotrowska 6, 61-353 Poznań
tel. 607356555
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi na podstawie art.6 ust.1 lit b Rozporządzenia
b) marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości oraz prawa pracy, na podstawie art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia,
d) prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy zgłoszonej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tworzenia sieci kontaktów oraz przeprowadzenia analiz wyników prowadzonej działalności gospodarczej w ramach uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) wskazany w przepisach prawa,
b) umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora,
c) związania złożoną ofertą,
d) obowiązywania umowy zawartej z Administratorem
e) niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością.
f) w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
a) jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
b) jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów,
c) jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

O firmie

Firma NEO-BUD powstała w 2010 roku jako wynik połączenia doświadczeń trzech inżynierów budowlanych działających wcześniej w różnych gałęziach budownictwa: mieszkaniowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej w Polsce i za granicą.

Kontakt

NEO-BUD Sp z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
NIP 7822895593

+48 607 356 555
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
© NEO-BUD 2024
Wykonanie: Solmedia.pl

Zapytaj o ofertę

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Zgoda wymagana